1. Statut>>
 2. Ceremoniał szkolny>>
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny 2021/2022>>
 4. Aneks do programu wychowawczo-profilaktycznego>>
 5. Plan pracy i harmonogram uroczystości 2021/2022 >>
 6. Regulamin oddziałów przedszkolnych >>
 7. Regulamin wycieczek szkolnych>>
 8. Regulamin świetlicy szkolnej>>
 9. Regulamin biblioteki szkolnej>>
 10. Regulamin stołówki szkolnej>>
 11. Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole>>
 12. Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej>>
 13. Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Wł. Jasińskiego w Gawłuszowicach >>