Szkoła Podstawowa im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach informuje rodziców, że w roku szkolnym 2022/2023 (II półrocze) w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez szkołę będzie realizowany Program edukacyjno-profilaktyczny: ,,Nie pal przy mnie, proszę”, którego organem nadzorującym jest Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mielcu. Program edukacyjny ,,Nie pal przy mnie proszę” przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Jego celem jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu (weźmie w nim udział klasa I). Szkolny koordynator programu: Pedagog szkolny Kamila Ferenc

Drukuj