„… Bo rodzina to miejsce, gdzie życie się zaczyna, a miłość nigdy nie kończy…”
18 czerwca 2023 r. w słoneczne niedzielne popołudnie w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Rodziny. W organizację imprezy plenerowej zaangażowana była cała społeczność szkolna. Pomysłodawcą pikniku po raz kolejny była Rada Pedagogiczna. Organizując imprezę chcieliśmy uświadomić dzieciom, jak również ich rodzicom czym jest rodzina, jaka jest jej waga i moc, bo przecież rodzina to podstawa społeczeństwa. To w rodzinie człowiek uczy się elementarnych zasad, to tam kształtuje się osobowość młodego człowieka i to, w jakiej rodzinie się urodzi, jakie będą w niej priorytety, style wychowania, postawy rodzicielskie będzie stanowiło jego przyszłość. To właśnie rodzina oddziałuje na jednostkę najdłużej i pozostawia w niej najgłębsze ślady. W rodzinie tworzą się pierwsze więzi emocjonalne, rodzą się uczucia. Dziecko uczestnicząc w jej życiu poznaje wzory zachowań, normy oraz zasady postępowania społecznego. Będąc jedną z części rodziny przyswaja sobie wiedzę o otaczającym go świecie. Rodzice są pierwszymi ludźmi, których dziecko poznaje. Oni są odbiorcami pierwszych wysyłanych przez niego sygnałów. Dlatego tak ważny jest jej wpływ na młodego „pochłaniającego” świat człowieka. To od niej zależy późniejsze jego postępowanie, rozumienie otaczającej go rzeczywistości. Piknik rozpoczął się o godzinie 15.00 wystąpieniem dyrektora szkoły p. Grzegorza Nelec, który powitał wszystkich gorąco i podziękował rodzicom oraz nauczycielom zaangażowanym w przygotowania. Przed publicznością wystąpili wszyscy uczniowie naszej szkoły, od przedszkolaków począwszy a kończąc na ósmoklasistach. Były wierszyki, piosenki o rodzicach i rodzinie oraz tańce. Wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po zakończeniu części oficjalnej na uczniów czekały liczne niespodzianki: dmuchańce do skakania, wata cukrowa i popcorn, lody, stoiska Gospodyń Wiejskich z Gawłuszowic i Kliszowa z ciastami własnego wyrobu, gorącymi goframi i kiełbaskami z grilla, a także animatorka organizująca wiele zabaw dla dzieci. Pod parasolami można było usiąść wygodnie i skonsumować wybrane pyszności oraz porozmawiać. Każde dziecko miało też okazję porozmawiać ze strażakami, zrobić sobie zdjęcie, zapoznać się z pojazdem strażackim. Nasza szkoła jest placówką prorodzinną. Zachęcamy rodziców do czynnego udziału oraz angażowanie się w jej działania i przedsięwzięcia. My nauczyciele podejmujemy liczne inicjatywy z myślą o Państwa dzieciach. To dla nich organizujemy uroczystości, akademie, wycieczki i wiele innych form aktywności. Pragniemy wyposażyć je w umiejętności, które pozwolą im w przyszłości godnie żyć, a nabyte postawy wykorzystają by tworzyć swoje nowe, wspaniałe rodziny. Aby nasz trud i wysiłek przekuł się w ich sukces potrzebne jest zaangażowanie i współpraca rodziców. Dołóżmy zatem wszelkich starań, aby kiedyś nasze dziecko, jako dorosły człowiek, oceniając pozytywnie swoje życie, to czego w nim dokonał, to jakim był, mógł powiedzieć „ zawdzięczam to rodzicom” lub „ wyniosłem to z domu”, bo „ Niebo nie jest czymś mglistym, gdzieś wysoko w obłokach. Jest ono właśnie tu, na ziemi, w twym własnym domu”.(B. Powell) Opracowała Joanna Kasprzak

Drukuj