W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach został zrealizowany program edukacji antynikotynowej „Nie pal przy mnie, proszę”, który był adresowany do uczniów klasy I. Jego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia. Ponadto: uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. Założeniem programu było przeprowadzenie zajęć w formie warsztatowej. Na zajęciach warsztatowych dzieci z klasy I poznały główną bohaterkę programu ,,Nie pal przy mnie proszę” – wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im na zajęciach. Korzystały z kart pracy zawartych w materiałach programowych. Zajęcia przeprowadzono według scenariuszy programu. Dzieci kolorowały szablony wiewiórki Wiki, czytały wiersz o Wiki, rozwiązywały krzyżówki, opowiadały historyjki. Cele zostały osiągnięte. Dzieci uporządkowały i poszerzyły wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w sytuacjach, gdy inni ludzie palą przy nich papierosy. Zajęcia w ramach opisywanego programu cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. W przyszłości równie chętnie przystąpimy do realizacji tego programu. Koordynator programu Kamila Ferenc

Drukuj