Czas wakacji dobiegł końca. Górskie wyprawy, plaża, letnie spacery, beztroski czas pozostaną jedynie w naszych wspomnieniach. Nowy rok szkolny tym razem powitaliśmy kilka dni później, 4-go września. Jak co roku dzień ten jest szczególny dla uczniów, rodziców i nauczycieli, rozpoczęliśmy go więc uroczystą Mszą św. w naszym kościele. Dalsza część odbyła się na sali gimnastycznej. Pan Dyrektor powitał wszystkich zebranych, a w szczególności uczniów klasy I, którzy w tym roku pożegnali przedszkole i wstąpili w uczniowskie szeregi. Nie sposób w tym dniu przejść obojętnie obok wydarzeń, które rozegrały się 84 lata temu, kiedy to uczniowie zamiast widoku kolegów, nauczycieli zobaczyli zastępy wrogich żołnierzy, wkraczających do naszego kraju, zamiast szkolnego dzwonka usłyszeli huk bomb i warkot samolotów. Wydarzenia te przybliżyli nam uczniowie klasy 8 wraz z harcerzami z 23 Drużyny Harcerskiej „Bratnia Dusza”, którzy przygotowali krótki montaż słowno-muzyczny upamiętniający wydarzenia wrześniowe z 1939 roku. Nie zapomnimy o bohaterskiej obronie Westerplatte, Warszawy, Poczty Gdańskiej i innych miejscach, gdzie rozegrały się pierwsze krwawe walki z okupantem. Po apelu pan Dyrektor przekazał ważne sprawy organizacyjne i zaprosił uczniów na spotkania z wychowawcami. Wszyscy z zaciekawieniem udali się do swoich klas, aby usłyszeć, co ich czeka w nowym roku szkolnym. Opracowały: R. Bartkowicz i B. Tymuła

Drukuj