Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Szkole Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach.
Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia, mające na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Kwiecień to miesiąc zarezerwowany dla propagowania wiedzy na temat autyzmu, a kolor niebieski to znak rozpoznawczy i nieodłączny towarzysz kampanii. Barwa ta symbolizuje nadzieję osób ze spectrum autyzmu na lepsze życie w społeczeństwie. W naszej szkole również obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu. Z tej okazji, przygotowano gazetkę, która ma przypominać o akceptacji i tolerancji osób w spektrum autyzmu. Wśród nauczycieli i uczniów dominował w ubiorze kolor niebieski, a w całej szkole „fruwały” niebieskie motyle. Chcemy uświadamiać wszystkich uczniów, jak ważna jest tolerancja, akceptacja, zrozumienie. Celem tego wyjątkowego dnia jest uwrażliwienie szczególnie młodych ludzi na to, że „inny” nie znaczy gorszy, uświadamianie, czym jest autyzm, co oznacza, jak tworzyć pozytywne relacje ze wszystkimi, jak akceptować „inność”, jak wzrastać w poczuciu akceptacji i szacunku, jak nieść pomoc, jak być empatycznym. Dzień autyzmu, daje nam Nauczycielom, Pedagogom, okazję do tego, aby przekazywać całemu zespołowi klasowemu, wiedzę na temat tego zaburzenia, integrować grupę, pokazywać i uczyć, jak być dobrym kolegą, koleżanką, człowiekiem! Wiedza jest kluczem do zrozumienia i bycia razem, do tworzenia wzajemnych relacji, a także radzenia sobie z własnymi emocjami. Poznanie potrzeb kolegi i jego odmienności może stać się początkiem wspaniałej relacji. Wrażliwość, otwartość na drugiego człowieka, uważność to wartości nieocenione. Opracowała Bożena Reczko

Drukuj