Od wielu lat w naszej szkole działa Szkolne Koło LOP. Opiekunką Koła jest pani Maria Smykla. Głównym celem jego istnienia jest propagowanie wśród młodzieży szeroko pojętej świadomości ekologicznej oraz zdrowotnej, kształtowanie właściwego stosunku do przyrody a także uwrażliwianie na konieczność jej ochrony. Wyznaczone cele są realizowane na różne sposoby. Corocznie organizowana jest akcja charytatywna „Paczka dla zwierzaczka”, której celem jest finansowa pomoc dla bezdomnych zwierząt. W kresie zimowym uczniowie pomagają także ptakom, dokarmiając je i samodzielnie wykonując karmniki. Młodzież angażuje się w promocję zdrowego stylu życia, min. poprzez realizację programu „Trzymaj formę”, czy udział w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Dziękuję nie palę”. Młodzi ekolodzy przygotowują inscenizacje z okazji Dnia Ziemi a także prowadzą gazetkę ścienną Szkolnego Koła LOP, aktualizując ją zgodnie z kalendarzem ekologicznym. Ponadto młodzi LOP-owcy biorą udział w różnych akcjach i programach, których celem jest budzenie świadomości istniejących i przyszłych zagrożeń dla ekosystemów. Pomagają w ochronie bociana białego, wzbogacali wiedzę na temat ochrony polskich ryb wędrownych oraz ochrony krajowych gatunków węży. Szkolne Koło LOP otwarte jest dla wszystkich osób, którzy myślą ekologicznie i chcą uczestniczyć w  propagowaniu  idei ekologicznych w naszej szkole.