W dniu 6 listopada gościliśmy Pana Marka Czerwia Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszowie Narodowym oraz Pana Jana Bika Prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP w Gawłuszowicach, którzy w ciekawy i przystępny sposób przybliżyli uczniom specyfikę pracy strażaka, jednocześnie prezentując strój i podręczny sprzęt strażacki. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, że praca strażaka nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy podczas wypadków samochodowych, klęsk żywiołowych i innych niebezpiecznych okolicznościach. Strażacy zapoznali uczestników spotkania z sytuacjami, w których należy powiadomić straż pożarną oraz z zasadami prawidłowego zachowania się w sytuacji kryzysowej. Pan Marek Czerw przeprowadził również szkolenie uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na początek odbył się profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaka. Uczniowie zostali zapoznani z podstawowymi czynnościami w zakresie pomocy przedlekarskiej – oceną sytuacji i zabezpieczenia miejsca wypadku, oceną poszkodowanego i kontrolą czynności życiowych, wezwaniem pomocy, podstawami podtrzymywania życia (resuscytacja, reanimacja) i niedopuszczeniu do powstania dalszych powikłań do czasu przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Uczniowie chętnie ćwiczyli wykonywanie czynności ratunkowych pod czujnym okiem naszego gościa. Wszyscy uczestnicy spotkania byli bardzo uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzielili się wiedzą, którą nabyli w trakcie nauki. Wizyta strażaków poszerzyła i utrwaliła wiedzę uczniów w zakresie bezpieczeństwa oraz zachęciła najmłodszych do służby w straży pożarnej. Bardzo dziękujemy naszym Gościom za poświęcony czas i cenną lekcję. Opracowała Kamila Grochot-Dziki

Drukuj