30 października 2023r. uczniowie klasy VII i VIII uczestniczyli w szkoleniu dotyczącego przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, w zakładach pracy i w innych miejscach użyteczności publicznej. Szkolenie przeprowadziła pani Gabriela Klich pracownik firmy Retech w Mielcu. Odbyły się też warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w razie pożaru. Uczniowie korzystali również z elementów wyposażenia pracowniczego zapewniającego bezpieczeństwo w pracy. Spotkanie było bardzo interesujące ze względu na tematykę jak i zajęcia praktyczne. Opracowała Bozena Tymuła

Drukuj