Jedną z tradycji wielkanocnych jest wysyłanie życzeń. Uczniowie naszej szkoły co roku przygotowują kartki dla emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, a także dla pensjonariuszy DPS –u w Rożniatach. Teraz też zrobiliśmy własnoręcznie kartki, zarówno w ramach zajęć świetlicowych jak i zajęć opiekuńczo – wychowawczych w bibliotece szkolnej. Następnie uczennice klasy 7 wraz z panem dyrektorem – Grzegorzem Nelcem przekazali je osobiście pensjonariuszom DPS – u w Rożniatach. Ta wizyta wywołała uśmiech na twarzach tych, którzy byli obdarowani, a sądzimy, że również pozostali byli zadowoleni. Opracowała Anna Głodzik

Drukuj