„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium.”
(Józef Piłsudski)

Akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta” w naszej szkole cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów młodszych i starszych klas oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. W jej ramach w grupie przedszkolnej „Misie” wychowawcy przybliżyli maluchom postać wielkiego Polaka św. Jana Pawła II a dzieci wspólnie wykolorowały grafikę świętego. Dzieci z grupy przedszkolnej „Motylki” wykonały pracę plastyczną „Znicz” a także złożyły kwiaty i znicze na grobach poległych bohaterów walczących o niepodległość spoczywających na miejscowym cmentarzu oraz pod pomnikiem papieża św. Jana Pawła II. Uczniowie klasy 1b i klasy 2 odwiedzili cmentarz w Gawłuszowicach, gdzie zapalili świeczki na grobie Walentego Basiagi – partyzanta z czasów II wojny światowej, który oddał swe życie za Ojczyznę w 1944 roku. Dzieci poznały także postać spoczywającej na cmentarzu nauczycielki Jadwigi Pleban. Uczniowie złożyli wiązankę i zapalili znicze oddając w ten sposób hołd osobie, która była bardzo silnie związana z naszą szkołą. Ponadto uczniowie odwiedzili także pomnik poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy. Po powrocie do szkoły wychowawczynie przybliżyły im postać Władysława Jasińskiego – patrona szkoły oraz innych żołnierzy z oddziału partyzanckiego „Jędrusie”. Uczniowie klasy trzeciej „a” wykonali gazetkę na temat życia i działalności patrona szkoły – Władysława Jasieńskiego. Wybrali się również na cmentarz, aby zapalić znicz na grobie żołnierza oddziału Jędrusie ” – Walentego Basiagi. Do tej akcji przyłączyli się także uczniowie klasy czwartej, którzy wykonali w swojej sali gazetkę dotyczącą patrona naszej szkoły – Władysława Jasińskiego. Obejrzeli także prezentację o jego życiu i działalności w oddziale partyzanckim „Jędrusie”. Uczniowie klasy piątej udali się na cmentarz parafialny, gdzie uporządkowali grób Jędrusia Walentego Basiagi oraz wspomnianej wcześniej byłej nauczycielki Jadwigi Pleban. Ponadto zapalili znicze i postawili chryzantemy. Inną formą włączenia się w tę akcję była wycieczka klasy 6, 7 i 8 do Kazimierza Dolnego, gdzie uczniowie zapoznali się z historią miasta i jego gospodarczym znaczeniem dla Polski oraz postacią króla Kazimierza Wielkiego. Oprócz tego uczniowie klasy 6 zaplanowali także przygotowanie akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz przedstawienia z tej samej okazji na szczeblu Gminy Gawłuszowice. Dodatkowo uczniowie klasy 7 obejrzeli prezentację ukazującą sylwetkę Józefa Piłsudskiego, a następnie wykonali gazetkę o Ojcu Polskiej Niepodległości. Harcerze z 23 Drużyny Harcerskiej „Bratnia Dusza” porządkowali opuszczone i zaniedbane groby a także grób powstańca Józefa Kerwińskiego, gdzie złożyli wiązanki i oddali hołd zmarłym bohaterom. Jesteśmy dumni z faktu, że nasza szkoła każdego dnia krzewi w sercach naszych uczniów największe i najważniejsze wartości jakimi są Bóg Honor Ojczyzna. Opracowała Lidia Ślęczka

Drukuj