W dzisiejszym świecie coraz częściej spotykamy się ze zjawiskiem alkoholizmu i narkomanii. Coraz częściej słyszymy o kontaktach nastolatków z alkoholem oraz substancjami psychoaktywnymi. Co zrobić, aby temu zapobiec? Jak zadbać o dobrą przyszłość dla naszych podopiecznych? Jest na to sposób. Podczas zorganizowanych w naszej szkole 7 marca 2023 r. warsztatów profilaktyczno-filmowych pt.: „Alkohol, narkotyki to pozorne szczęście”, które poprowadził pan Grzegorz Furgał, student na wydziale reżyserii filmowej w AMA Film Academy, uczniowie klas IV-VIII nie tylko odkrywali swoje talenty i pasje tworząc film, ale przede wszystkim kształtowali właściwe postawy wobec wspomnianych uzależnień. Główną zaletą takiego podejścia do tematu jest utrwalenie wiedzy na temat szkodliwości używek, pokazanie wielkości i znaczenia problemu, postaw asertywnych, poczucia własnej wartości jako alternatywy dla zachowań ryzykownych, zdobywanie umiejętności radzenia sobie z problemami i rozwijania poprawnych relacji interpersonalnych. Ktoś, kto brał udział w tworzeniu profesjonalnego filmu, zapamięta to bardziej niż treść przeczytanej ulotki o danym problemie. Warsztaty te stały się również źródłem wiedzy o zawodach związanych z filmem. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, w których główną rolę obok uczniów odgrywała kamera. Praca naszych młodych aktorów na szkolnym planie filmowym zaowocowała nakręceniem filmu, którego powstanie wymagało od nich dużego skupienia i motywacji, a przede wszystkim ciężkiej pracy. Takie warsztaty bezsprzecznie pomogą uczniom w podjęciu ważnych życiowych decyzji – bo nasze życie tworzy się na wielu płaszczyznach.

Drukuj