Klasa I>>

 1. Edukacja wczesnoszkolna>>
 2. Język angielski>>
 3. Religia>>

Klasa II>>

 1. Edukacja wczesnoszkolna>>
 2. Język angielski>>
 3. Religia>>

Klasa III>>

 1. Edukacja wczesnoszkolna>>
 2. Język angielski>>
 3. Religia>>

Klasa IV

 1. Język polski>>
 2. Język angielski>>
 3. Muzyka>>
 4. Plastyka>>
 5. Historia>>
 6. Przyroda>>
 7. Matematyka>>
 8. Informatyka>>
 9. Technika>>
 10. Wychowanie fizyczne>>
 11. Religia>>

Klasa V

 1. Język polski>>
 2. Język angielski>>
 3. Muzyka>>
 4. Plastyka>>
 5. Historia>>
 6. Geografia>>
 7. Biologia>>
 8. Matematyka>>
 9. Informatyka>>
 10. Technika>>
 11. Wychowanie fizyczne>>
 12. Religia>>

Klasa VI

 1. Język polski>>
 2. Język angielski>>
 3. Muzyka>>
 4. Plastyka>>
 5. Historia>>
 6. Geografia>>
 7. Biologia>>
 8. Matematyka>>
 9. Informatyka>>
 10. Technika>>
 11. Wychowanie fizyczne>>
 12. Religia>>

Klasa VII

 1. Język polski>>
 2. Język angielski>>
 3. Język rosyjski>>
 4. Muzyka>>
 5. Plastyka>>
 6. Historia>>
 7. Geografia>>
 8. Biologia>>
 9. Chemia>>
 10. Fizyka>>
 11. Matematyka>>
 12. Informatyka>>
 13. Wychowanie fizyczne>>
 14. Religia>>

Klasa VIII

 1. Język polski>>
 2. Język angielski>>
 3. Język rosyjski>>
 4. Historia>>
 5. Wiedza o społeczeństwie>>
 6. Geografia>>
 7. Biologia>>
 8. Chemia>>
 9. Fizyka>>
 10. Matematyka>>
 11. Informatyka>>
 12. Wychowanie fizyczne>>
 13. Edukacja dla bezpieczeństwa>>
 14. Religia>>